Actualitat jurídica

Obertura del procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/713/2017, de 28 de març, obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018.

Qui pot participar?: centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament i a establiments, tant als que han ofert els programes el curs 2016-2017, com als que participin de nou en aquesta oferta.

Requisits:

El Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, fixa una taxa de reposició pel personal docent no universitari de fins el 100%

El Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari dependents de les Comunitats Autònomes (CCAA) per a l'any 2017.

Publicació del Conveni entre el Ministeri d'Educació,Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi del curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/702/2017, de 28 de març, dóna publicitat al Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i  la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2016–2017.

S'ha publicat l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social

La RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, publicada al DOGC de 4 d'abril, dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social. 

Aquest acord contempla un seguit de mesures conjuntes per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials en els següents àmbits:

Publicació del dictamen del Consell Consell Escolar de Catalunya al projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El Consell Escolar de Catalunya ha fet públic el dictamen emés en data 13 de març de 2017 sobre el projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquest dictamen conté un seguit de:

S'ha aprovat l'elaboració i la implementació d'un Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

La RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, ha establert l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC) amb les següents disposicions bàsiques: 

Es publiciten els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La RESOLUCIÓ ENS/547/2017, de 13 de març, publicita els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior (CFGS).

Aquesta resolució no conté la relació de centres sinó que a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC (que va tenir lloc el 21 de març de 2017)  remet a la seva consulta a través de:

Publicació de l'adscripció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona Comarques, la Catalunya Central i Maresme-Vallès Oriental

El DOGC de 21 de març de 2017 i el de 23 de març de 2017 han publicat resolucions del Departament d'Ensenyament de Catalunya on consta:

  • L'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria.

S'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017.

La RESOLUCIÓ EXI/543/2017, de 9 de març, obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017 organitzat per la  Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat és fomentar la planificació de noves experiències que fomentin:

Projecte de Reial Decret per a la regulació i els procediments de reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres països de la Unió Europea


S'ha publicat al portal de transparència del Govern de l'Espanya una actualització de l'estat de tramitació del projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen la regulació i els procediments per al reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres estats membres de la Unió Europea als efectes d'accedir i exercir una professió.
 

Aquest projecte pretén transposar la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre. Entre les novetats que incorpora es troben aquestes: