Sentència del TSJC: és procedent l'acomiadament d'una professora que fa ús personal de l'ordinador del col·legi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social) en la sentència 3774/2016, de 13 de juny, considera que és procedent l'acomiadament d'una professora que va utilitzar l'ordinador del col·legi per consultar el seu correu electrònic particular i algunes pàgines webs. Es  basa en el trencament de la bona fe contratual ja que les normes del centre sobre ús dels mitjans informàtics eren molt explícites i prohibien qualsevol ús que no estigués directament relacionat amb el lloc de treball que s'ocupava.

Crida l'atenció que el Tribunal:

  • Entri a valorar la graduació de la sanció ( és una qüestió de prova que correspon als jutjats d'instància), malgrat el Conveni de l'ensenyament privat no especifica clarament la distinció entre faltes greus o molt greus, i la persona acomiadada no havia estat sancionada prèviament o amonestada per aquest ús indegut.
  • I que l'empresa disposava "de mitjans tècnics més eficaços que haguessin impedit qualsevol ús no desitjat de l'ordinador" i no havia sancionat a "altres treballadors (el que permetria presumir) l'especial interès i rigor empresarial en el control de la utilització dels equips informàtics ".

Aquesta sentència no afecta al personal funcionari, però és clarament un avís per navegants.

Llegit al Diario La Ley, Butlletí núm. 8851 26 d'octubre de 2016.